• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ข่าวเผยแพร่
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้จัดบรรยายแก่สมาชิกมูลนิธิ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้จัดบรรยายแก่สมาชิกมูลนิธิ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้จัดบรรยายแก่สมาชิกมูลนิธิ ในหัวข้อ “Living Will และพินัยกรรมทางเลือกที่ดีสาหรับตนเองและการจัดการทรัพย์สินในปลายทางชีวิต” โดย คุณวันวิสา ศิลาทอง กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และคุณสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์ ทนายความคดีความรับผิดทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์