• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ข่าวเผยแพร่
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ แก่บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และบุคลากรบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ แก่บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และบุคลากรบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ให้จัดการเสวนาคดีแรงงาน แก่พนักงานบริษัทในเครือฯ โดยระบบ online และ on-site ในหัวข้อ “คดีแรงงานสำหรับ HR (Labor Law Cases)” โดย คุณวันวิสา ศิลาทอง กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

 

บทความที่เกี่ยวข้อง