• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายธรรมนิติ นายพิชัย พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร นายกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร และ นายไพศาล ทองขาว รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566