• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • การอบรมนักกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมนิติ หัวข้อ “ประสบการณ์และข้อคิดในการทำงานวิชาชีพกฎหมาย” โดยคุณวุฒิ มีช่วย

การอบรมนักกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมนิติ หัวข้อ “ประสบการณ์และข้อคิดในการทำงานวิชาชีพกฎหมาย” โดยคุณวุฒิ มีช่วย

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 -12.00 น. บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดอบรมนักกฎหมายของสำนักงาน ในหัวข้อ “ประสบการณ์และข้อคิดในการทำงานวิชาชีพกฎหมาย” โดยคุณวุฒิ มีช่วย อดีตตุลาการศาลทหาร อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลปกครอง ภาค 5 และอดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารภักดี 2/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การจัดอบรมครั้งนี้ คุณวุฒิ มีช่วย ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการศาลทหาร ตุลาการศาลปกครอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลปกครองและตุลาการศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งได้ให้คำแนะนำในการทำงาน การให้บริการด้านกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน ต่อบรรดานักกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมนิติ เพื่อพัฒนาสำนักงานให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง