• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายในหัวข้อ “หลักกฎหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร” แก่พนักงานถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายในหัวข้อ “หลักกฎหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร” แก่พนักงานถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลางบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ให้จัดบรรยายแก่พนักงานบริษัทในเครือฯ โดยระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “หลักกฎหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร” โดย คุณวันวิสา ศิลาทอง กรรมการบริหารสำรอง บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม Tele Health Center โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ในการบรรยายครั้งนี้ คุณวันวิสา ศิลาทอง ได้บรรยายถึง

หลักกฎหมายอาญาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการทำงานดังนี้

  • ทำงานกับเอกสารให้ดี
  • ทำงานกับทรัพย์สินให้ดี
  • ทำงานกับข้อมูลให้ดี
  • ทำงานระหว่างบุคลากรให้ดี
  • ส่งผลถึงองค์กรดี มีคุณภาพ ในการดำเนินธุรกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง