• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายเรื่อง “ประสบการณ์และข้อคิดในการทำงานวิชาชีพกฎหมาย” โดยมีคุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากร

โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายเรื่อง “ประสบการณ์และข้อคิดในการทำงานวิชาชีพกฎหมาย” โดยมีคุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.30 -12.30 น. บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัดได้จัดงานอบรมนักกฎหมายของสำนักงาน ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารภักดี 2/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานกฎหมายของ คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ในฐานะทนายความและพนักงานอัยการมากว่า 40 ปี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายทนายความของสำนักงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการทำงานกฎหมายเพื่อให้บริการต่อลูกค้าของสำนักงานต่อไป

คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรในครั้งนี้