• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • รับฟังบรรยายและฝึกภาคปฎิบัติในหัวข้อ การบริหารร่างกายเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) โดยคุณน้ำอ้อย บริรักษ์

รับฟังบรรยายและฝึกภาคปฎิบัติในหัวข้อ การบริหารร่างกายเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) โดยคุณน้ำอ้อย บริรักษ์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อ “การบริหารร่างกายเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)” โดย คุณน้ำอ้อย บริรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมิชชั่น ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารภักดี 2/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรมให้กับพนักงานขององค์กร

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนพคุณ พุ่มทองตรู ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรในครั้งนี้