• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติพบปะลูกค้า ณ อาคาร PETRONAS Twin Towers ประเทศมาเลเซีย

สำนักกฎหมายธรรมนิติพบปะลูกค้า ณ อาคาร PETRONAS Twin Towers ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) บริษัทในเครือธรรมนิติ นำโดย คุณดารารัตต์ พืชมงคล และคุณอติญา จาก บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) , คุณณัฐภรณ์ และคุณบุณยวีร์ จาก บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด และคุณกิตติรัฐ ฦาชา จากสำนักภาษีอากร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เดินทางไปเข้าเยี่ยม พบปะกระชับความสัมพันธ์ และสวัสดีปีใหม่ 2020 กับคุณ Rozana Mohamed Sam และคณะ Group Tax Department Finance Division บริษัท PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) (ลูกค้าของสำนักกฎหมายภาษีอากร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด) ที่อาคาร PETRONAS Twin Towers ประเทศมาเลเซีย