• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • โครงการศาลจำลอง เพื่อทดสอบความรู้ของผู้ช่วยนักกฎหมายธรรมนิติในปี พ.ศ. 2566

โครงการศาลจำลอง เพื่อทดสอบความรู้ของผู้ช่วยนักกฎหมายธรรมนิติในปี พ.ศ. 2566

สำนักคดี บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดศาลจำลองขึ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ การแก้ปัญหาในศาล และเตรียมความพร้อมของผู้ช่วยนักกฎหมาย เพื่อก้าวขึ้นสู่ทนายความประจำ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ช่วงแรกได้รับเกียติจาก คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษา-คณะกรรมการจัดการ กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เปิดพิธี

กิจกรรมศาลจำลองนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางวิชาชีพที่สำนักกฎหมายธรรมนิติได้ยึดถือ

ช่วงท้ายได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาและนักกฎหมายหลายท่านได้ให้ข้อคิดและคำแนะนำแก่นักวิชาชีพ และกล่าวปิดงาน