• ธรรมนิติ
 • /
 • ข่าว
 • /
 • สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาภายในสำนักงานเพื่อให้ความรู้เรื่อง “ธุรกิจด้านกฎหมายและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566”

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาภายในสำนักงานเพื่อให้ความรู้เรื่อง “ธุรกิจด้านกฎหมายและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ที่สำนักงานวิทยุ อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดการบรรยาย เรื่อง “ธุรกิจด้านกฎหมายและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566” โดยมี คุณสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

 

การบรรยายครั้งนี้ มีหัวข้อการบรรยายย่อยดังต่อไปนี้

 • ประเทศไทยในระยะยาว
 • การเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
  • Asian Century
  • Inflation Era
  • Decoupling
  • Recession
  • Green Solution
 • จากสงครามการค้าสู่การย้ายฐานการผลิต
 • จาก “ลงทุน”สู่” ลงแรง”
 • Labor Productivity Ecosystem
 • ผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
 • Thai Workforce
 • Thai Limitations
 • Conceptual of Decent Work
 • Conceptual of Green Job
 • Mismatch of Skills
 • Singapore Skills Future
 • การยกระดับการรับรู้ การเตรียมความพร้อมสถานการณ์ด้านแรงงาน ยุค New Normal
 • แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566 รอยแผลเรื้อรังจากโควิด-19
 • เศรษฐกิจในระดับภาพรวมจากแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค
 • ความเสี่ยงและโอกาส
 • โอกาสในวิกฤต

 

ช่วงท้าย คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรผู้บรรยาย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ