• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhumoudi Lawyers and Consultants

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhumoudi Lawyers and Consultants

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 11.30 น. บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhumoudi Lawyers and Consultants ในงาน Thai – Saudi Business Forum ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องสุราลัยฮอล ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถ.เจริญนคร คลองสาน กทม.

ผู้แทนของบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ประกอบด้วย นายพิชัย พืชมงคล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะกรรมการบริหาร นายกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร และนายชลาพันธ์ เจนงามกุล กรรมการบริหาร และผู้แทนของสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhumoudi Lawyers and Consultants ประกอบด้วย Dr. Yousef Abdullah Alhumoudi และคณะ โดยบันทึกข้อตกลงนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันในการให้บริการทางกฎหมายแก่นักธุรกิจชาวไทยและชาวซาอุดิอารเบียที่ทำการค้าและลงทุนในแต่ละประเทศ

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการทางกฎหมายและคดีแก่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วราชอาณาจักรไทย ส่วนสำนักงาน Dr. Yousef Abdullah Alhumoudi Lawyers and Consultants เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการทางกฎหมายและคดีทุกแก่ลูกค้าชาวซาอุดิอารเบียและชาวต่างชาติทั่วราชอาณาจักร ซาอุดิอาราเบีย

บทความที่เกี่ยวข้อง