• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • งานฝึกอบรมพนักงาน สำนักกฎหมายธรรมนิติ เรื่อง “หลักพื้นฐานในการออมและการลงทุน 101”

งานฝึกอบรมพนักงาน สำนักกฎหมายธรรมนิติ เรื่อง “หลักพื้นฐานในการออมและการลงทุน 101”

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดงานฝึกอบรมพนักงานสำนักงานวิทยุ เรื่อง “หลักพื้นฐานในการออมและการลงทุน 101” โดยได้เชิญคุณวโรฤทธิ์ จีระชน ผู้อำนวยการ สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านกลยุทธ์ บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากร ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารภักดี 2/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมครั้งนี้ เริ่มจากเรื่อง อันตรายของเงินเฟ้อที่กัดกร่อนมูลค่าของเงินสดและเงินฝากธนาคารของทุกคน พลังมหาศาลของผลตอบแทนทบต้นของการลงทุน การวางแผนลงทุนเพื่อเกษียณอายุ การจัดพอร์ตลงทุนโดยเริ่มจากสถานะการเงินของตนเอง การจัดเงินสำรองเพื่อเหตุจำเป็นต่างๆ การหลีกเลี่ยงหวย การหลอกลวงและการลงทุนทางเลือกที่เสี่ยงสูงต่างๆ การทำประกันชีวิตและสุขภาพตามความจำเป็น ตัวอย่างการจัดพอร์ตลงทุนที่กระจายความเสี่ยงตามประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ตั้งแต่น้อยถึงมาก โดยตอนท้าย เป็นการถามและตอบคำถามในเรื่องการลงทุนในหุ้น กองทุนรวมและอื่นๆ

เมื่อการฝึกอบรมเสร็จ คุณพิชัย พืชมงคล นักกฎหมายอาวุโสและกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

คุณวโรฤทธิ์ จีระชน วิทยากร และกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อรำลึกถึงการฝึกอบรมในครั้งนี้