• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษ ปรีชา พานิชวงศ์

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษ ปรีชา พานิชวงศ์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษ ปรีชา พานิชวงศ์ อดีตประธานกรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ที่เมรุหน้า วัดธาตุทอง ชาวธรรมนิติทุกคนขอน้อมส่งดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ปรีชาไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ศาสตราจารย์พิเศษ ปรีชา พานิชวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2469 รับราชการศาลยุติธรรมกระทั่งเป็นรองประธานศาลฎีกาเมื่อปี 2528 และ รองประธานศาลปกครองสูงสุดเมื่อปี 2546 ท่านได้ร่วมงานเป็นประธาน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ตั้งแต่ ปี 2533 เป็นประธานสภากรรมการบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2537 จวบจนถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2563

 

บทความที่เกี่ยวข้อง