• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษ แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์บริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษ แก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์บริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลางบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ให้จัดบรรยายแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์ บริษัทในเครือฯโดยระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การป้องกันการฟ้องร้องทางการแพทย์ในมุมมองทนายหมอ” โดย คุณวันวิสา ศิลาทอง กรรมการบริหารสำรอง บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Tele Health Center โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ในการบรรยายครั้งนี้ คุณวันวิสา ศิลาทอง ได้บรรยายถึง

  • สาเหตุที่ทำให้เกิดการฟ้องร้อง
  • ขั้นตอนการให้บริการทางการแพทย์และข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  • การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการให้บริการทางการแพทย์
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองที่แพทย์ / พยาบาลต้องมีเพื่อรับมือกับการร้องเรียน
  • การไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความก่อนยื่นฟ้องคดีต่อศาล