• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • การอบรมนักกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมนิติ หัวข้อ “ประสบการณ์และข้อคิด ในการศึกษาและทำงานกฎหมาย” โดยคุณจิระ โชติพงศ์

การอบรมนักกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมนิติ หัวข้อ “ประสบการณ์และข้อคิด ในการศึกษาและทำงานกฎหมาย” โดยคุณจิระ โชติพงศ์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 -12.00 น. บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดอบรมนักกฎหมายของสำนักงาน ในหัวข้อ “ประสบการณ์และข้อคิดในการศึกษาและทำงานกฎหมาย” โดยคุณจิระ โชติพงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ เป็นวิทยากร  ที่ห้องรับรอง ชั้น 2  อาคารภักดี 2/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดในการศึกษาและทำงานกฎหมายของนักกฎหมายอาวุโส เพื่อพัฒนาการศึกษา การทำงานวิชาชีพและการให้บริการกฎหมายของสำนักงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป