ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563

คุณปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ประจำปี 2563 เเละ บรรยายหัวข้อ “ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กรของบริษัทในเครือธรรมนิติ” ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายธรรมนิติ

บทความที่เกี่ยวข้อง