• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • คุณกิตติรัฐ ฦาชา นักกฎหมายภาษีอากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงาน Malaysia Tax Policy Forum ประเทศมาเลเซีย

คุณกิตติรัฐ ฦาชา นักกฎหมายภาษีอากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงาน Malaysia Tax Policy Forum ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) คุณกิตติรัฐ ฦาชา นักกฎหมายภาษีอากร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับคณะวิทยากรอื่นในหัวข้อ “Comparative Tax Analysis – How does Malaysia fare Compared to its Asian Neighbours? ภายใต้ Malaysia Tax Policy Forum “Strengthening Malaysia’s Fiscal Future” ณ ห้อง Mesmera Ballroom, The Every เมือง Putrajaya ประเทศ Malaysia จัดโดย International Strategy Institite (ISI) <istrategyglobal.com> คุณดารารัตต์ พืชมคล คุณอติญา บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) คุณณัฐภรณ์ และคุณบุณยวีร์ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมนาในงานดังกล่าวด้วย