เตรียมพร้อมรับมือ Transfer Pricing

ถึงเวลาเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายใหม่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

ควรจัดเตรียมเอกสารพิสูจน์ราคาโอนให้ครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบัน ประโยชน์ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินและลดความเสี่ยงทางภาษี
บริษัทท่านไม่อาจรอให้สรรพากรเข้ามาตรวจสอบประเด็นราคาโอนแล้วจึงหาทางแก้ไข ควรเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ จะช่วยให้บริษัทท่านกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับราคาโอนที่เหมาะสม
สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
โทร.02-680-9760