• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สัมมนาพิเศษให้แก่ลูกค้า ในหัวข้อ “Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด สำหรับปี 2561”

สัมมนาพิเศษให้แก่ลูกค้า ในหัวข้อ “Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด สำหรับปี 2561”

            ด้วยบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้เชิญลูกค้าของบริษัท เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด สำหรับปี 2561” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ เปรมโยธิน ของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ซึ่งมีคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้

            โดยมีคุณพุทธิมา เกิดศิริ, คุณราชศักดิ์ กุลกัลยา และคุณสุนทรี จุงเลียก ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาฯ