• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • Clyde&Co เยือนสำนักกฎหมายธรรมนิติ เชื่อมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกฎหมาย

Clyde&Co เยือนสำนักกฎหมายธรรมนิติ เชื่อมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกฎหมาย

 

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  นายอิ๊กไว ชอง (ikWei Chong) หุ้นส่วนผู้จัดการกิจการเอเซีย (Partner & Managing Director of Asia ) ของสำนักกฎหมาย Clyde&Co เข้าพบคุณกัมพล ทรัพย์ปรุง คุณนพคุณ พุ่มทองตรู คุณไรอัน คราวลีย์ คณะกรรมการบริหาร สำนักกฎหมายธรรมนิติ และคุณพิชัย พืชมงคล ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับความร่วมมือในกิจการด้านกฎหมายในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และทวีปเอเซีย

Clyde&Co เป็นสำนักงานกฎหมายระดับโลก ดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านกฎหมายทุกประเภทแก่ลูกค้า ผ่านสำนักงานในประเทศต่างๆทั่วโลก มีหุ้นส่วน 360 คน นักกฎหมาย 1,500 คน  พนักงานรวม 3,600 คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.clydeco.com/firm/about