พิธีมอบเข็มกลัดทอง สำนักกฎหมายธรรมนิติ

ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด คุณปกิต พัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)  คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด คุณศักด์ศรี อัมพวัน ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้ร่วมในพิธีมอบเข็มกลัดทอง แก่ คุณพิชัย พืชมงคล และ คุณวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ นักกฎหมายอาวุโส ที่ได้ทำงานกับสำนักงานกฎหมายธรรมนิติ และบริษัทธรรมนิติจำกัด (มหาชน) มานานกว่า 35 ปี เพื่อรำลึก แสดงความยินดีและขอบคุณในการทำงานวิชาชีพกฎหมายและร่วมกันสร้างสำนักกฎหมายธรรมนิติและกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ 

 ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์  ให้เกียรติเป็นผู้แทนคณะกรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด มอบเข็มกลัดทองแก่คุณพิชัย พืชมงคล

ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์  ให้เกียรติเป็นผู้แทนคณะกรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด มอบเข็มกลัดทองแก่คุณวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์