พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายธรรมนิติ

 

โดยมี ท่านอาจารย์ปรีชา พานิชวงศ์   ท่านปกิต พัฒนกุล และคุณไพศาล พืชมงคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ในการนี้ตัวแทนของศิษย์ชาวธรรมนิติได้มอบพานธูปเทียนและพานดอกไม้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ของชาวธรรมนิติ

จากนั้นประธานในพิธีทั้งสามท่านได้ให้โอวาทในการประกอบวิชาชีพทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นวิถีในการปฏิบัติวิชาชีพสืบไป

จากนั้น ชาวธรรมนิติได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายสังฆทาน

ลำดับถัดไป เป็น พิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน