• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สัมมนาในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้ ข้อคิด และการวางแผนเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ”

สัมมนาในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้ ข้อคิด และการวางแผนเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ”

          บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้ ข้อคิด และการวางแผนเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ” ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายธรรมนิติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิชัย พืชมงคล กรรมการบริหารบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณกัมพล ทรัพย์ปรุงและคุณพุทธิมา เกิดศิริ ทนายความและที่ปรึกษาภาษีอากรเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้