พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เพื่อนนักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายธรรมนิติ

โดยมีท่านปกิต พัฒนกุล และคุณไพศาล พืชมงคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ในการนี้ตัวแทนของศิษย์ชาวธรรมนิติได้มอบพานธูปเทียนและพานดอกไม้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ของชาวธรรมนิติ

จากนั้นประธานในพิธีทั้งสองท่านได้ให้โอวาทในการประกอบวิชาชีพทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นวิถีในการปฏิบัติวิชาชีพสืบไป

จากนั้น ชาวธรรมนิติได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงานทุกคน