• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.

บทความที่เกี่ยวข้อง