กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง “การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่” โดยจะจัดสัมมนาระหว่างวันอังคารที่ 20 – วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. จำนวน 8 รอบ
ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7

ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง หรือสำรองที่นั่งไม่ทันการสัมมนานี้ กรมสรรพากรจัดให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้

 

 

ที่มา : กรมสรรพากร