• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องคดี”ประชัย”ปั่นหุ้นทีพีไอ ไม่ต้องจ่าย 6.9 พันล้าน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องคดี”ประชัย”ปั่นหุ้นทีพีไอ ไม่ต้องจ่าย 6.9 พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ห้อง 905 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีที่พนักงานอัยการ ฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และนายชัยณรงค์ แต้ไพสิฐพงษ์ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจ นายประชัย อดีตประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.ทีพีไอฯ บริษัท สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายเชียรช่วง กัลยาณมิตร กรรมการบริหาร เป็นจำเลยที่ 1-4 ในความผิดฐานเป็นบริษัทเจ้าของหลักทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักทรัพย์ เผยแพร่ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่หนังสือชี้ชวนจะมีผลบังคับใช้ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง (ปั่นหุ้น) และร่วมกันกระทำการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ม.77 และ 239 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่า โจทก์มีพยานรู้เห็นเพียงปากเดียว ส่วนพยานบอกเล่าบางปากยังให้การขัดแย้งกัน ที่ศาลชั้นต้น พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 4 คนละ 3 ปี และปรับจำเลยที่ 1, ที่ 3 คนละ 6,900 ล้านบาทนั้น ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษากลับให้ยกฟ้อง
ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1313739145&grpid=00&catid=00

บทความที่เกี่ยวข้อง