• หลักเกณฑ์หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจให้เช่ารถยนต์ต้องห้าม
  • ลดภาษีส่งเสริมตั้ง ROH ไทย
  • ลดหย่อนภาษี ด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ

Newsletter-Dec-2010