• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สรรพากรเก็บภาษีเดือนกรกฎาคม 8.3 หมื่นล้าน สูงกว่าประมาณการเกือบ 30%

สรรพากรเก็บภาษีเดือนกรกฎาคม 8.3 หมื่นล้าน สูงกว่าประมาณการเกือบ 30%

รายงานข่าวจากกรมสรรพากรแจ้งว่า เฉพาะในเดือนกรกฎาคมนี้เดือนเดียว กรมฯ จัดเก็บภาษีได้รวมทั้งสิ้นถึง 83,366 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 19,017 ล้านบาท (ประมาณการเดือนกรกฎาคม = 64,349 ล้านบาท)  หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 29.55  ในจำนวนนี้มียอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จัดเก็บเกินกว่าประมาณการสูงสุดถึง 9,322 ล้านบาท   ส่งผลให้ยอดการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรสะสมในระยะเวลา 10 เดือนของปีงบประมาณนี้ (ต.ค.52-ก.ค.53) สามารถจัดเก็บภาษีรวมทุกประเภทได้ 961,200 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการรวม 104,821 ล้านบาท (ประมาณการ 10 เดือน = 856,379 ล้านบาท)  หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 12.24  ในรอบ 10 เดือนนี้

นายวินัย  วิทวัทการเวช  อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ผลการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรที่เกินกว่าประมาณการทั้งในเดือนกรกฎาคม และระยะเวลา 10 เดือนที่ผ่านมา เป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริมให้ผู้อยู่นอกระบบภาษีหันมาปฏิบัติถูกต้อง เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น  โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้เกินประมาณการอยู่ในระดับสูงนั้น ก็เป็นเครื่องยืนยันที่สะท้อนภาพการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นถึงสภาพการบริโภคภายในประเทศยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของกรมฯ ในภาพรวมสูงกว่าประมาณการดังกล่าว