ครีเอทีฟคอมมอนส์ กับงานสร้างสรรค์

สไลด์ใหม่ ของเครือข่าย ครีเอทีฟคอมมอนส์ ประเทศไทย

http://docs.google.com/Present?docid=dd7qsnpx_43pdcdpqdz