• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • รมต.สาทิตย์ ระบุ ประกาศกทช.เรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ของวิทยุชุมชน มีผลใช้บังคับแล้ว

รมต.สาทิตย์ ระบุ ประกาศกทช.เรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ของวิทยุชุมชน มีผลใช้บังคับแล้ว

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จัดให้มีการลงทะเบียนวิทยุชุมชนทั่วประเทศ และออกประกาศเพื่อให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ กติกาที่ กทช.กำหนด

นายสาทิตย์ กล่าวว่า ประกาศดังกล่าว ขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ต่อไปนี้วิทยุชุมชน จะได้มีกติกาในการกำกับดูแล ดังนั้น ขึ้นอยู่กับวิทยุชุมชนที่ลงทะเบียนแล้วจะเข้าสู่กติกาและกฎเกณฑ์นั้นทันที

ส่วนที่ยังไม่เข้าสู่กฎระเบียบนั้น ก็ต้องรีบเข้าสู่กฎระเบียบตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศกทช. ซึ่งยังมีหลายคลื่น ยังไม่เข้าสู่ระเบียบกติกาดังกล่าว และไปดำเนินการด้านการเมือง

ซึ่งเป็นเรื่องที่วิทยุชุมชนคลื่นนั้น ๆ ต้องตัดสินใจตามกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ ซึ่งต้องใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศจริง ๆ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจัดการกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือใครโดยเฉพาะ

แต่คลื่นความถี่สาธารณะ ต้องถูกใช้เพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริง หลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาล ก็มีเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ ถือว่า กทช.วางกรอบกติกาชัดเจนแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี

ที่มา โพสต์ทูเดย์