• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • เอแบคโพลล์ ผลสำรวจระบุ คนไทยกว่าครึ่ง มีหนี้สินเฉลี่ยคนละ 3 แสนบาท และเฉลี่ยครัวเรือนละ 5 แสนบาท

เอแบคโพลล์ ผลสำรวจระบุ คนไทยกว่าครึ่ง มีหนี้สินเฉลี่ยคนละ 3 แสนบาท และเฉลี่ยครัวเรือนละ 5 แสนบาท

เอแบคโพลล์เผยคนไทยเกินครึ่งมีหนี้สินส่วนตัวเฉลี่ยกว่า 3 แสนบาทต่อคน ขณะที่หนี้สินต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5 แสนบาทต่อครัวเรือน

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง "สำรวจภาวะหนี้สินระดับบุคคลและครัวเรือนกับประเด็นสำคัญทางการเมือง กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ จำนวน 4,102 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 7-18 กรกฎาคม 2552 พบว่า

คนไทยเกินครึ่งหรือร้อยละ 54.5 มีหนี้สินส่วนตัว โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 304,842.32 ต่อคน เมื่อสำรวจหนี้สินครัวเรือน พบว่า จำนวนหนี้สินครัวเรือน พบว่า จำนวนหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 514,313.72 บาทต่อครัวเรือน โดยมีจำนวนหนี้สินครัวเรือนต่ำสุดอยู่ที่ 12,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 30,000,000 บาท

ที่มา มติชน