ครีเอทีฟคอมมอนส์ คืออะไร ?

สไลด์สั้นๆ นี้  คุณ ชิตพงษ์ กิตตินราดร ผู้ประสานงานของ เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย ทำขึ้นเพื่อนำเสนอในงาน THINK Camp
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อนำเสนอว่า ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) คืออะไร ?

บทความที่เกี่ยวข้อง