กัมพล ทรัพย์ปรุง

kamphols [at] dlo.co.th
0-2680-9724

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2680-9724 

ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 998/2542

วันวิสา ศิลาทอง

wanvisas [at] dlo.co.th
0-2680-9732

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 732 , 0-2680 9732

การศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ตั๋วทนายเลขที่ 1593/2553

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • คดีความรับผิดทางการแพทย์
  • ที่ปรึกษาด้านความรับผิดทางการแพทย์
  • ทักษะการเจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ
  • ด้านการแพทย์
  • ครอบครัว