นพคุณ พุ่มทองตรู

noppakoonp [at] dlo.co.th
0-2680-9717

กรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
โทร 0-2680-9717
โทรสาร 0-2680-9718

ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 5232/2529
ออกโดยเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 1781/2528

วันวิสา ศิลาทอง

wanvisas [at] dlo.co.th
0-2680-9732

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 732 , 0-2680 9732

การศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ตั๋วทนายเลขที่ 1593/2553

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • คดีความรับผิดทางการแพทย์
  • ที่ปรึกษาด้านความรับผิดทางการแพทย์
  • ทักษะการเจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ
  • ด้านการแพทย์
  • ครอบครัว