ไพศาล ทองขาว

paisant [at] dlo.co.th
0-2680-9741

กรรมการบริหาร (สำรอง)

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 741 , 0-2680 9741

การศึกษา :
นิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปีการศีกษา 2534

วันวิสา ศิลาทอง

wanvisas [at] dlo.co.th
0-2680-9732

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 732 , 0-2680 9732

การศึกษา

  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ตั๋วทนายเลขที่ 1593/2553

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • คดีความรับผิดทางการแพทย์
  • ที่ปรึกษาด้านความรับผิดทางการแพทย์
  • ทักษะการเจรจา ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ
  • ด้านการแพทย์
  • ครอบครัว

 

สุชาครีย์ รงศ์เหลืองอร่าม

suchakreer [at] dlo.co.th
0-2680-9708

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 708 , 0-2680-9708

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2) เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 70

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • แพ่งและพาณิชย์ อาญา แรงงาน