กองบรรณาธิการ

ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักกฎหมายธรรมนิติ และได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสำนักกฎหมายฯ เป็นเวลาสองชั่วโมง