สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง "Update กฎหมายภาษี 2558 - 2559 ประเด็นการขอคืนและการตรวจสอบภาษีที่ต้องรู้"

 

การสัมมนานี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.15 - 11.45 น  ณ ห้องประชุม  สำนักกฎหมายธรรมนิติ

โดยมีคุณพิชัย พืชมงคล กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา  คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง และ คุณธรดล จันทรศัพท์  เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว

 

คุณพิชัย พืชมงคล กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

 

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง วิทยากรในงานสัมมนา

 

คุณธรดล จันทรศัพท์ วิทยากรในงานสัมมนา