กองบรรณาธิการ

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในหัวข้อ “ประเด็น HOT ทางภาษีที่ธุรกิจ SMEs ควรรู้!!!” ในวันพฤหัสที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมายธรรมนิติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิชัย พืชมงคล กรรมการบริหารบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณกัมพล ทรัพย์ปรุงและคุณพุทธมา เกิดศิริ ทนายความและที่ปรึกษาภาษีอากรเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้