กองบรรณาธิการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ " โอกาสการของการแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญา " ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 13.00- 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคาร SM TOWER ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. (ตรงข้ามสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า)

วิทยากร โดย

- คุณพิชัย พืชมงคล  กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฏหมายธรรมนิติ และประธานเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย
-  พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน  นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
-  คณาจารย์จาก คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
-  คุณสฤณี อาชวานันทกุล   บรรณาธิการเว็บไซค์ โอเพ่นออนไลน์

กำหนดการเสวนา

13.00-13.30 ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน
13.30-13.45 พิธีเปิด (ผู้บริหารจาก ม.ศรีปทุม)

13.45- 14.10 บทบาทของ Creative Commons ต่อเสรีภาพอินเทอร์เน็ต
คุณพิชัย พืชมงคล  กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฏหมายธรรมนิติ และประธานเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ ประเทศไทย

14.10- 14.35 กระแส Creative Commons ต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย
คณาจารย์ จาก คณะนิติศาสตร์  ม.ศรีปทุม
14.35 - 15.00   Creative Commons ต่อ ลิขสิทธิ์บนเว็บไซค์ไทย

15.00 - 15.15   พักรับประทานอาหารว่าง                              
15.15 - 15.40   กรณีศึกษาของ Creative Commons ต่ออุตสาหกรรมธุรกิจ
คุณสฤณี อาชวานันทกุล   บรรณาธิการเว็บไซค์ โอเพ่นออนไลน์

15.40-16.15    เสวนา กับวิทยารับเชิญทุกท่านและ ตอบปัญหา

***  หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมฟัง โปรดแจ้งรายชื่อเพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2552

มือถือ 086369 9612 ,0892232423 โทร. 02 5791111 ต่อ 1185

สนับสนุนโดย หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม