พิชัย พืชมงคล

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552  plagiarismtoday รายงานว่า ครีเอทีพคอมมอนส์ คอร์ปอเรชั่น ได้เผยแพร่คำประกาศสละสิทธิ ฉบับสากล (สามารถใช้ได้ทุกประเทศ ) รุ่น 1.0  (เรียกว่า ซีซี ซีโร่ : CC Zero หรือ CC0) ซึ่งได้จัดทำมา ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2550 ต่อสาธารณชน อย่างเงียบ ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ซีซี ซีโร่ เป็นการปฏิรูปแนวคิดทางกฎหมาย ครั้งใหญ่ จากระบบการอุทิศให้เป็นสาธารณะสมบัติ คือ แทนที่จะทำเป็นสัญญาอนุญาตให้นำงานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้ โดยต้องทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เปลี่ยนเป็นการประกาศสละสิทธิให้มากที่สุด เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ รวมถึงสิทธิที่เกี่ยวเนื่อง (related rights ) ต่างๆ เช่น จริยสิทธิ์ (moral rights) เป็นต้น

ถึงแม้ว่าคำประกาศสละสิทธิ ไม่ใช่คำประกาศอุทิศงานให้เป็นสาธารณสมบัติ (public domain) แต่ในทางทฤษฎี ก็มีผลต่องานอันมีลิขสิทธิ์ เหมือนกัน

แหล่งข่าว - plagiarismtoday และ slashdot

ข้อมูลเพิ่มเติม - คำประกาศสละสิทธิแบบอ่านเข้าใจง่าย , คำประกาศสละสิทธิแบบกฎหมาย ,คำถามที่ถามกันบ่อย ๆและคำตอบ

ที่มา -  CC Thailand