พิชัย พืชมงคล

ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมกันอ่านตรวจทาน ร่างฉบับสุดท้าย ของข้อกฎหมาย (legal codes) ของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 3.0 ประเทศไทย ทั้ง 6 ฉบับ

โดยการอ่านตรวจทานนี้ ให้อ่านตรวจทานทุกส่วน ทั้งใจความ คำ ตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค การเว้นบรรทัด การขึ้นย่อหน้าใหม่ รูปแบบ ความต้องตรงกันระหว่างฉบับในข้อสัญญาที่เหมือนกัน ฯลฯ

เมื่อพ้นขั้นตอนนี้ไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขใด ๆ ได้อีกแล้ว

สำหรับเนื้อหาต้นฉบับร่างสุดท้ายนี้ สามารถดูที่ http://cc.in.th/wiki/ ได้ เพื่อการเปรียบเทียบ

ทาง Creative Commons International แนะนำว่า ในขั้นตอนนี้ ควรจะมีผู้ที่ไม่เคยอ่านสัญญาอนุญาตมาก่อน (”fresh eyes”) มาช่วยตรวจทานด้วย ดังนั้นถ้าใครยังไม่เคยอ่าน หรือมีเพื่อน ๆ ที่น่าจะสนใจ ก็ขอเชิญมาช่วยกันอ่านตรวจทานนะครับ โดยไปที่ :

และสามารถแจ้งที่ผิด หรือเสนอแนะต่าง ๆ ได้ที่ เมลกลุ่ม ccthailand@googlegroups.com

หรือตอบเป็นความเห็นท้ายโพสต์นี้ก็ได้เช่นกันครับ ตามความสะดวก

ทีมงานครีเอทีฟคอมมอนส์ไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสละเวลาช่วยตรวจทาน

(หมายเหตุ : กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายในการแก้ไขนั้น ยังไม่ได้กำหนด แต่แนะนำว่า ท่านใดเห็นจุดไหนที่ควรแก้ ก็ควรแจ้งโดยทันทีครับ โดยแผนงานแล้ว ทั้งการแจ้งและการแก้ไขทั้งหมด ไม่ควรจะเกินสัปดาห์ที่สามของเดือนกุมภาพันธ์นี้ คือวันศุกร์ที่ 20 ครับ สำหรับวันเวลาที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ที่มา  - เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย (Creative Commons Thailand Network)