กองบรรณาธิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด โดยมีพนักงาน เข้าร่วมอวยพรวันเกิดอย่างพร้อมเพรียงกัน