รณฤทธิ์ คูหากาญจน์
ronnaritk [at] dlo.co.th
0-2680-9762

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 762 , 0-2680 9762

การศึกษา

  • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2 ปี