กองบรรณาธิการ

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายธรรมนิติ คุณปฏิคม  ฟองโหย  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ตั้งเเต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562