โสภณ บุญทศ
soponb [at] dlo.co.th
0-2680-9709

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 709 , 0-2680 9709

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 1134/2560

ความชำนาญด้านกฎหมาย 

  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดี / ต่อสู้คดี เกี่ยวกับคดีปกครอง
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  • คดีครอบครัวมรดก
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • งานสืบทรัพย์บังคับคดี

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปี 2558 - ปัจจุบัน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด