ภาณุกร ดุลสัมพันธ์
phanukornd [at] dlo.co.th
0-2680-9722

ที่ปรึกษากฏหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 722 , 0-2680 9722

การศึกษา

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ประสบการณ์การทำงาน

  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ