สสิตา พรพานิช
sasitap [at] dlo.co.th
0-2680-9787

นักกฎหมาย

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2680-9777 ต่อ 787 , 0-2680 9787

การศึกษา

  • ปริญญาตรี ( LL.B. ) Assumption University
  • ปริญญาโท Master Degree ( LL.M. ), Major Business Law, Assumption University

ความชำนาญด้านกฎหมาย

  • Corporate Law, Contract, M&A, Entire Business Transfer (EBT) etc.

ประสบการณ์การทำงาน

  • 6 ปี