กองบรรณาธิการ

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับเชิญจากธนาคารธนชาตเป็นวิทยากรในหัวข้อ “รู้จริงไม่มีพลาด มาตรการบัญชีเล่มเดียว” ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องบอลลูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์