กองบรรณาธิการ

            ด้วยบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้เชิญลูกค้าของบริษัท เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Update กฎหมายที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด สำหรับปี 2561” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ เปรมโยธิน ของบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวง/เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ซึ่งมีคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้

            โดยมีคุณพุทธิมา เกิดศิริ, คุณราชศักดิ์ กุลกัลยา และคุณสุนทรี จุงเลียก ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาฯ